POLÍTICA DE PRIVACITAT - RGPD (UE) 2016/679

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

(Informació de conformitat art. 13 RGPD)

 

Responsable:

Identitat: Baronia

Correu electrònic: info@baronia.es

 

Baronia garanteix el tractament confidencial de totes les dades personals emmagatzemades dels usuaris registrats.

En el marc d'aquesta declaració de protecció de dades, li informem sobre com garantim la protecció de les dades que vostè ens ha facilitat: Baronia només obté, tracta i utilitza les dades personals de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades aplicable, especialment, el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció  de Dades (RGPD).

 

OBTENCIÓ, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS

 

Legitimació pel tractament de dades:

Baronia solament tracta les seves dades personals si vostè els ha proporcionat explícitament i ha donat el seu consentiment previ exprés per a un ús concret, sol·licitud d'informació prèvia per a la reserva d'un apartament o contractar amb nosaltres algun servei.

 

Finalitat del tractament i termini de conservació de les dades personals:

 

Obtenció de les dades personals:

 

Les següents dades personals van ser obtingudes per part de vostè (com a part del procés de sol·licitud d'informació): nom, correu electrònic i telèfon. Pot ser que ens posem en contacte amb vostè per correu electrònic, telèfon o enviant un missatge en funció de les dades de contacte que ens deixi per respondre o gestionar la reserva. En aquest cas, les següents dades personals seran sol·licitades: NIF i adreça postal (dades per efectuar la factura).

 

Finalitat i termini de conservació de les dades personals:

 

- En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'enviar-li la informació sol·licitada relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic o telèfon) i convidar-li a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat.

 

- En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

Matèria legal i de compliment normatiu: en alguns casos, hem d'utilitzar la informació proporcionada, que pot incloure dades personals, per gestionar i resoldre reclamacions o litigis legals, per complir la normativa o per a recerques sobre regulació, o bé, per executar acords i/o complir peticions legals d'aplicació de la llei en la mesura en què la legislació ho requereixi.

 

Destinataris de les dades personals:

 

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

 

L'entitat responsable del hosting web i correu electrònic, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l'adopció dels nivells de protecció, mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Com a encarregats de tractament, Baronia té contractats els següents proveïdors de serveis, que s'han compromès al compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació:

1&1 Internet Espanya S.L.O., Avinguda de la Vega, 1 -Edifici Veganova (Edif.3 planta 5° porta C) 28108 Alcobendas (Madrid) NIF: B-85049435, que proporciona els serveis d'allotjament web (hosting). Política de privacitat i altres aspectes legals d'aquesta companyia al següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/

 

Creació de perfils d'usuari pseudònims per a anàlisi web:

 

Les dades són recopilades i emmagatzemades a la nostra pàgina web per Google Analytics, un servei d'anàlisi web, a partir del qual es creen perfils d'usuaris utilitzant pseudònims. Aquests perfils d'ús s'utilitzen per analitzar el comportament dels visitants i s'avaluen per millorar i dissenyar la nostra oferta en funció de la demanda.Per a això es poden utilitzar cookies que permetin el reconeixement d'un navegador d'Internet. No obstant això, els perfils d'usuari no es fusionen amb les dades del portador del pseudònim sense el consentiment exprés del visitant.

 

Base jurídica del tractament:

 

Art. 6, par. 1 RGPD

- Consentiment de l'interessat al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

- El tractament és necessari per a l'execució del contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

 

Seguretat de dades

 

Hem pres mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les seves dades personals contra la pèrdua, destrucció, alteració accidental o il·lícita, o la comunicació o accés no autoritzats. Les nostres mesures de seguretat es revisen contínuament d'acord amb els avanços tecnològics.

 

 

DRETS DE LES PERSONES AFECTADES PEL TRACTAMENT DE DADES:

 

Vostè té dret a l'accés, rectificació, supressió de les seves dades personals, així com a la limitació del tractament o portabilitat de dades, així com el dret a oposar-se al tractament. Li preguem que dirigeixi les seves consultes al responsable de la protecció de dades esmentat anteriorment o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@baronia.es

 

Si el tractament de dades es basa exclusivament en l'article 6, apartat 1, lletra a), del RGPD, és a dir, si vostè ha donat el seu consentiment pel tractament de dades, té dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment, però sense que això afecti a la legalitat del tractament realitzat sobre la base del consentiment fins a la revocació.

 

A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant la següent autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid, telèfon: 901100099, www.agpd.es

 

Data d'actualització: Maig del 2018